torsdag 8. oktober 2015

Min vei til filosofisk praksis

Etter at jeg var ferdig utdannet master i filosofi fra Universitetet i Bergen i 2011, hadde jeg satset på foredragsvirksomhet. Jeg fikk mange oppdrag som foreleser ved Ål folkehøgskole og kurssenter for døve i Hallingdal og for en del lokale døveforeninger i Norge. I disse gangene har jeg truffet mange spennende mennesker som har gitt meg mange nye tanker om og refleksjoner over mange forskjellige temaer. De har bidratt til min egen utvikling som filosof.

Jeg har blant annet også vært gjest hos en filosofisk praktiker et par ganger og da var filosofisk praksis interessant for meg. Tiden gikk og jeg møtte en studentkollega som også tok master i filosofi og han fortalte meg at han vurderte å ta profesjonsstudiet i dialogisk og filosofisk praksis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) som hadde et samarbeidsprosjekt med Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP). Da tenkte jeg at jeg også kunne ta dette studiet, og søkte om studieopptak ved samme utdanningsinstitusjon i 2013 og fikk plass.

Studiet begynte i høsten 2013 og vi var rundt 17-18 studenter. Noen av dem var fra Sverige og Danmark. Dette studiet var basert på deltidsstudium på to år. Det ble til sammen åtte samlinger samt 70-80 øvelsestimer i samtaleteknikk med medstudent og syv innleverte essayer etter hver samling og eksamensessay på tampen av studiet. I tillegg hadde jeg en obligatorisk veiledning hos en erfaren filosofisk praktiker. Denne inneholdt ti timer  i min rolle som gjest hos denne praktikeren og femten timer som filosofisk praktiker for innbudte gjester med denne praktikeren som veileder. Her fikk jeg verdifulle tilbakemeldinger. Et slikt og helt opplegg ga meg grobunn erfaring i essayskriving og samtaleteknikk.

Så var jeg ferdig utdannet og sertifisert dialogisk og filosofisk praktiker våren 2015. Etter dette har jeg etablert et eget enkeltpersonforetak og dette heter Madsen Dialog. Formålet med dette er å tilby enkeltpersoner, grupper, bedrifter, organisasjoner mm. samtaler/dialoger med en filosofisk praktiker. I tillegg holder jeg på med foredragsvirksomhet etter bestilling. Et spennende prosjekt.

Dessuten har jeg en egen side om foretaket på Facebook som du kan søke etter: MADSEN DIALOG på søkemotoren inne. Der får du fortløpende informasjon om hva som skjer med foretaket samt program. Denne siden er ny og er under utvikling.

I tillegg har jeg egen blogg som handler om filosofisk praksis, både generelt og konkret.

Er filosofisk praksis kjent/ukjent for deg?

Du kan kontakte meg på mail: oymafil@gmail.com hvis du ønsker å vite mer om denne praksisen.